Aktualności

Dodatkowe środki na inwestycję

Dodatkowe środki na inwestycję

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych środków na  wykonanie inwestycji, przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę kredytową. W zależności od celu pożyczki, mamy do zaproponowania 3 linie kredytowe, których szczegóły przedstawione są poniżej:

 

 

OFERTA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Kredyt na inwestycję OZE i termomodernizację

a/ Kredyt promocyjny za 0,30% miesięcznie od 3 do 60 miesięcy  (do 60 000 zł)

b/ Kredyt promocyjny za 0,35% miesięcznie od 3 do 120 miesięcy  (do 60 000 zł)

c/ Kredyt promocyjny za 0,40% miesięcznie od 3 do 144 miesięcy  (do 80 000 zł)

 • prowizja 0%
 • stała rata
 • kwota kredytu do 200 000 zł
 • kredyt na dowolny cel
 • oprocentowanie od 7,9% (z ubezpieczeniem) lub od 8,9% bez ubezpieczenia
 • ubezpieczenie – jednorazowa składka lub doliczone do raty

-jednorazowa składka wynosi 0,25% od kwoty kredytu razy okres kredytowania i jest ona od razu kredytowana

-w przypadku doliczenia do raty wynosi 0,139%  od wysokości kredytu (dostępna od kwoty 30 tys. wzwyż)

OFERTA DLA KLIENTÓW, PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ

1.Rzeczówka light

Warunki kredytu:

 • brak wymogu ustanowienia zabezpieczeń
 • okres kredytowania do 7 lat
 • maksymalna kwota kredytu – 60 tys. zł
 • spłata kredytu w ratach miesięcznych lub kwartalnych
 • wypłata kwoty kredytu na rachunek bieżący Klienta
 • brak konieczności rozliczania kredytu fakturami czy innymi dokumentami płatności
 • finansowanie kwoty brutto inwestycji tj. wraz z podatkiem VAT
 • niezależnie od sposobu rozliczania Klienta z podatku VAT

Wymagane dokumenty:

 • Aktualna decyzja wydana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o przyznaniu dopłat (płatności bezpośrednich) lub wniosek o dopłaty wraz z potwierdzeniem wpływu dopłat na rachunek Klienta od płatnika dopłat
 • Jeden z poniższych dokumentów potwierdzający tytuł prawny do użytkowania gospodarstwa rolnego

-zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego

-nakaz płatniczy podatku rolnego

-odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 60 dni (w przypadku gdy księga wieczysta jest zmigrowana do                             elektronicznego systemu ksiąg wieczystych Klient zobowiązany jest jedynie do podania jej numeru),

-akt notarialny nie starszy niż 60 dni, 3. Polisy ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych, oraz jeżeli                   klient posiada – upraw, maszyn i środków transportu

 • Polisy ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych, oraz jeżeli klient posiada – upraw, maszyn i środków transportu,
 • Dowód osobisty (inny dokument) w celu potwierdzenia tożsamości
 • Umowy dzierżawy/użyczenia (zawarta w formie pisemnej)

2.AGRO Lider – finansowanie potrzeb związanych z działalnością rolniczą

Warunki kredytu

 • wymagane zabezpieczenie – hipoteka,
 • maksymalna kwota kredytu – 300 tys. zł,
 • minimalna kwota kredytu – 60 tys. zł (w indywidualnych przypadkach kwota kredytu może być niższa),
 • okres kredytowania – do 10 lat,
 •  finansowanie kwoty brutto wraz z podatkiem VAT niezależnie od sposobu rozliczania Klienta z podatku VAT,wypłata kredytu na rachunek bieżący Klienta w Banku BNP Paribas,
 • możliwość refinansowania poniesionych wydatków

Wymagane dokumenty

 • Aktualna decyzja wydana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o przyznaniu dopłat (płatności bezpośrednich) lub wniosek o dopłaty wraz z potwierdzeniem wpływu dopłat na rachunek Klienta od płatnika dopłat,
 • Jeden z poniższych dokumentów potwierdzający tytuł prawny do użytkowania gospodarstwa rolnego tj.:

-zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego

-nakaz płatniczy podatku rolnego

-odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 60 dni (w przypadku gdy księga wieczysta jest zmigrowana do                             elektronicznego systemu ksiąg wieczystych Klient zobowiązany jest jedynie do podania jej numeru),

-akt notarialny nie starszy niż 60 dni,

 • Polisy ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych oraz jeżeli klient posiada – upraw, maszyn i środków transportu,
 • Dowód osobisty (inny dokument) w celu potwierdzenia tożsamości
 • Umowy dzierżawy/użyczenia (zawarta w formie pisemnej)

3. AGRO Progres- zakup lub instalacja maszyn, urządzeń lub wyposażenia

Warunki kredytu

 • wymagane zabezpieczenie – przewłaszczenie lub zastaw na rzeczach ruchomych Klienta lub hipoteka na nieruchomości (nie musi być to nieruchomość, na której jest realizowana inwestycja),
 •  maksymalna kwota kredytu – 300 tys. zł,
 • minimalna kwota kredytu – 60 tys. zł, (w indywidualnych przypadkach kwota kredytu może być niższa),
 •  okres kredytowania – do 10 lat,
 •  wymagany wkład własny – 15%,
 • finansowanie kwoty netto w przypadku płatników VAT z możliwością sfinansowania VAT odrębnym kredytem,
 •  możliwość dostosowania terminów spłat rat kredytu do specyfiki działalności Klienta  – w indywidualnych przypadkach nawet  w okresach rocznych,
 • możliwość refinansowania poniesionych wydatków.

Wymagane dokumenty

 • Aktualna decyzja wydana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o przyznaniu dopłat (płatności bezpośrednich) lub wniosek o dopłaty wraz z potwierdzeniem wpływu dopłat na rachunek Klienta od płatnika dopłat,
 • Jeden z poniższych dokumentów potwierdzający tytuł prawny do użytkowania gospodarstwa rolnego

-zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego

-nakaz płatniczy podatku rolnego

-odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 60 dni (w przypadku gdy księga wieczysta jest zmigrowana do                             elektronicznego systemu ksiąg wieczystych Klient zobowiązany jest jedynie do podania jej numeru)

-akt notarialny nie starszy niż 60 dni, 3. Polisy ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych, oraz jeżeli                   klient posiada – upraw, maszyn i środków transportu,

 • Dowód osobisty (inny dokument) w celu potwierdzenia tożsamości
 • Informacja o planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym (nie dotyczy, jeżeli przedkładany jest biznesplan)
 • Udokumentowanie zawartych kontraktów / ofert / faktur / faktur proforma na dostawę materiałów, maszyn, urządzeń i wykonanie usług związanych z realizowanym przedsięwzięciem
 • Umowy dzierżawy/użyczenia (zawarta w formie pisemnej)

DODATKOWO przed podpisaniem umowy należy udokumentować wniesione środki własne lub poinformować o planowanych środkach własnych w realizacji przedsięwzięcia