Aktualności

PROGRAM ENERGIA PLUS

PROGRAM ENERGIA PLUS

PROGRAM ENERGIA PLUS

Program skierowany jest do przedsiębiorców, których celem jest zwiększenie wydajności produkcyjnej i energooszczędności jednostek gospodarczych, przy jednoczesnym ograniczeniu ich negatywnego wpływu na środowisko.

Pomagamy w uzyskaniu dwóch rodzajów dofinansowania: pożyczki lub dotacji w zależności od planowanej inwestycji.

Program obejmuje między innymi:

  • Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
  • Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
  • Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
  • Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
  • Instalacje wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, ciepło odpadowe lub ciepło pochodzące z kogeneracji

Oferujemy pomoc w ocenie warunków kwalifikacji do programu i optymalizujemy technologię potrzebną do zwiększenia wydajności energetycznej przedsiębiorstwa.