Aktualności

PROGRAM AGROENERGIA

PROGRAM AGROENERGIA

AGROENERGIA 2019

Beneficjentami Programu Agroenergia 2019 są wyłącznie rolnicy indywidualni, którzy dążą do usprawnienia swojej działalności poprzez wymianę instalacji na bardziej przyjazne środowisku oraz wprowadzenie do gospodarstwa energooszczędnych technologii.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

  • Instalacje wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, ciepło odpadowe lub ciepło pochodzące z kogeneracji
  • Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
  • Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
  • rozbudowę lub modernizację instalacji produkcyjnych